jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: wat hoort er bij 3

In deze eenvoudige opdracht ga je aan de slag met woordenschat. In deze oefening staan steeds drie woorden die bij elkaar horen, welk woord hoort er nog meer bij? 

Sleep het juiste woord in de rij.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam