jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: het trefwoord aanklikken 1

Als je een woord in het woordenboek op wilt zoeken, is het belangrijk dat je weet bij welk trefwoord je het woord moet opzoeken. Lees de uitleg over het woordenboek voordat je deze opdracht maakt.

In deze opdrachten staan allerlei verschillende woorden. Je gaat oefenen met het zoeken naar het trefwoord.

Klik per rijtje steeds één woord aan dat in de juiste vorm staat: het trefwoord (de woordenboekvorm). 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam