jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: moeilijke vaste voorzetsels flitsen 4

In deze oefening leer je vaste voorzetsels herkennen door ze te lezen, na te zeggen en te schrijven. 

Is deze opdracht over gezegdes met een voorzetselvoorwerp te moeilijk, maak dan eerst eenvoudige oefeningen over vaste voorzetsels.

Lees de woorden, zeg ze hardop (als dat kan) en typ de woorden in het vakje. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam