jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: werkwoord in uitdrukking 4

In deze zinnen zijn allerlei uitdrukkingen gebruikt. Je hebt al geoefend met de betekenis van de uitdrukkingen. Nu ga je oefenen met het gebruik van de uitdrukkingen door de juiste vorm van het werkwoord in te vullen. 

Je kunt ook eerst andere oefeningen maken over de werkwoordspelling.  

In de onderstaande zinnen vul je de juiste werkwoordsvorm in. Bij de persoonsvorm kies je meestal voor de tegenwoordige tijd, in sommige zinnen vul je het voltooid deelwoord in. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam