jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: woord in uitdrukking invullen 15

In het dagelijkse taalgebruik wordt erg vaak figuurlijk taalgebruik gebruikt. Oefen met het verschil tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik

Voorbeelden van figuurlijk taalgebruik zijn spreekwoorden en uitdrukkingen. In deze oefening ga je aan de slag met uitdrukkingen. 

Er is steeds een woord weggelaten in de uitdrukking. Vul het juiste woord in.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam