jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: meer grammaticale begrippen 2

Het is belangrijk dat je ook de Latijnse namen voor de grammaticale begrippen kent, of in ieder geval de Nederlandse afleiding. In andere talen zijn de grammaticale begrippen ook vaak afgeleid van de Latijnse namen. Je kunt ook met de oefeningen van grammatica aan de slag, bij woordsoorten of zinsontleding

Een begrippenlijst en algemene informatie over grammatica staan op deze aparte pagina. 

Sleep de grammaticale begrippen naar de juiste plaats. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam