jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordenschat: tegenstellingen slepen 1

In deze opdracht ga je tegenstellingen oefenen. Een tegenstelling heeft een tegenovergestelde betekenis, een ander woord voor tegenstelling is antoniem. Je kunt ook direct starten met moeilijke oefeningen over tegenstellingen.

Voorbeelden van tegenstellingen: dik - dun, aardig - onaardig

Sleep de tegenstellingen naar de juiste plaats.

1: dun –  

2: gezond –  

3: slim –  

4: vies –  

5: licht –  

6: veel –  

7: snel –  langzaam ongezond dik schoon donker weinig dom


Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam