jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Trappen van vergelijking

Uitleg

In deze uitleg worden de trappen van vergelijking uitgelegd. De Latijnse naam voor de trappen van vergelijking is comparatio.

Ik vind dat leuk, jij vindt dat leuker en hij vindt dat het leukst. 

 • Dus: leuk – leuker - leukst

In de bovenstaande zin zie je drie verschillende vormen van leuk. Je noemt dit de trappen van vergelijking. Er zijn drie trappen:

 • trap 1: de stellende trap (de positief)
  • leuk, mooi, groot
 • trap 2: de vergrotende trap (de comparatief)
  • leuker, mooier, groter
   • bijvoeglijk naamwoord +er
 • trap 3: de overtreffende trap (de superlatief)
  • leukst, mooist, grootst
   • bijvoeglijk naamwoord +st

De vergrotende trap

Bij de vergrotende trap krijgt het bijvoeglijk naamwoord -er achter het woord. 

 • mooi - mooier
 • leuk - leuker

Maar ook:

 • gek - gekker
 • boos - bozer


Lastig om uit te spreken

Soms is de vergrotende trap lastig om uit te spreken. Woorden op een -r krijgen daarom bij de vergrotende trap een extra letter:-d. 

Woorden die op -r eindigen krijgen bij de vergrotende trap -der:

 • zwaar - zwaarder - zwaarst
 • duur - duurder - duurst


De overtreffende trap

Bij de overtreffende trap krijgt het bijvoeglijk naamwoord -st achter het woord. 

 • mooi - mooier - mooist
 • leuk - leuker - leukst
 • gek - gekker - gekst

Vaak wordt er ook een extra -e toegevoegd: mooiste, leukste, gekste.

Lastig om uit te spreken

Soms is de overtreffende trap lastig om uit te spreken. Als het lastig wordt om uit te spreken, dan kun je er gewoon ‘meest’ voor zetten.

 • fantastisch - fantastischer - meest fantastisch


Leerwoorden

De volgende woorden zijn helemaal anders, deze trappen van vergelijking moet je uit je hoofd leren.

 • goed - beter - best
 • veel - meer - meest
 • weinig - minder - minst
 • graag - liever - liefst


  Hier kun je de trappen van vergelijking oefenen.


  Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

  Volgende oefening

  • oefening naam