jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Privacybeleid


De website jufmelis.nl is een uitgave van:

jufmelis.nl
Postadres:
Chrysantenstraat 27
5644 KL Eindhoven


e-mailadres: juf@jufmelis.nl
kvk: 17242130 Eindhoven
IBAN/SEPA Nummer: NL09RABO0149440421
BIC Nummer: RABONL2U


Jufmelis.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jufmelis.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verhuren. Uw gegevens worden aan uw docent ter beschikking gesteld als u als leerling bent toegevoegd aan een klasabonnement. Zie ook de uitleg bij: prepaidcode.


Diensten

Jufmelis.nl gebruikt uw gegevens voor de volgende diensten:

  • bijhouden van rapport en voortgang;
  • versturen van e-mailnieuwsbrieven;
  • versturen van facturen;
  • activeren van abonnementen.

Wij zullen alleen de gegevens vragen die we nodig hebben voor onze dienstverlening. Wij zorgen voor een veilige en gecontroleerde opslag van uw gegevens. Wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen. Wij zullen nooit telefonisch of per e-mail om uw wachtwoord vragen. Jufmelis.nl slaat geen betalingsgegevens op bij uw gegevens.


Prepaidcode

Wanneer u gebruik maakt van een abonnement dat betaald is via een prepaidcode dan heeft de betaler van de prepaidcode (de docent) ook toegang tot uw rapport. Wie dit is kunt u terugvinden onder "mijn gegevens".


Cookies

Jufmelis.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van statistieken (google analytics en clicky.com). U kunt uw browser zo instellen dat het geen cookies accepteert voor jufmelis.nl. Cookies worden ook gebruikt voor de functie "volgende keer automatisch inloggen".


We gebruiken Clicky (clicky.com) om het verkeer op onze website te loggen en te analyseren. De Privacy policy van Clicky kunt u hier vinden: http://clicky.com/terms/privacy (engels)


Om bezoekers uniek te kunnen identificeren wordt een cookie met uniek ID gebruikt. Ook loggen wij uw IP-adres voor beveiliging en fraude detectie. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt als u ondersteuning vraagt via onze helpdesk.


Opvragen en verwijderen van gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Neem daarvoor contact met ons op via: juf@jufmelis.nl.


Bewaartermijnen

Factuurgegevens hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Uw accountgegevens (e-mailadres en scores) worden maximaal 3 jaar na het laatste gebruik geanonimiseerd.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Klachten

Indien u een klacht heeft kunt u die indienen bij de relevante privacytoezichthouder. (voor Nederland is dat: Autoriteit Persoonsgegevens)


Laatste wijziging: 23 mei 2018Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.