jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten

Wat zijn woordsoorten? Grammatica bestaat uit taalkundig ontleden en redekundig ontleden. Woordsoortbenoeming wordt ook taalkundig ontleden genoemd. Ik heb gekozen voor de benaming woordsoorten, omdat dit deel van de grammatica de woorden in soorten onderverdeelt. De oefeningen gaan van makkelijk naar moeilijk en je kunt bij alle woordsoorten uitleg vinden.

Dit deel van de site ben ik nog aan het aanvullen met oefeningen door elkaar: woordsoortenmix. Ik heb gekozen om alleen de meest gebruikte woordsoorten op de site te zetten. Mocht er echt iets ontbreken, dan kun je het me laten weten per e-mail.

Veel succes en hopelijk ook veel plezier met het oefenen van taalkundig ontleden!

Groetjes van Juf Melis


Volgende oefening

  • oefening naam