jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: prepositie moeilijk 2

Score

0%


In deze oefening staan allerlei woorden die op preposities ofwel voorzetsels lijken. Er staan voorzetselbijwoorden, achterzetsels en voorzetsels in de zinnen. Lees eerst de uitleg van de preposities, voorzetselbijwoorden en achterzetsels. 


Klik alleen de preposities aan in de zinnen. Per zin staat er minimaal één prepositie in. De zin wordt alleen goed gerekend als je niet te veel en niet te weinig woorden hebt aangeklikt.


1: De directeur en de mentor trekken de toestemming in voor het schoolreisje.

2: Morris bergt zijn lego altijd goed op in de lades.

3: De buurman van mijn zus voert zijn oude boterham aan de hond van de buren.

4: De leugens biechtte hij op op de sofa van zijn therapeut.

5: De docent viel uit tegen de roostermaker, omdat ze hoorde dat haar les uitvalt.

Uitleg over: Voorzetsel (prepositie) uitgebreid
vorige oefening:
prepositie moeilijk 1

Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Voegwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.