jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen
1:
 • Ik
 • ga
 • naar
 • de
 • stad
 • en
 • ik
 • koop
 • een
 • nieuwe
 • tas.
2:
 • Of
 • de
 • mooiste
 • tas
 • afgeprijsd
 • is,
 • moet
 • ik
 • nog
 • gaan
 • onderzoeken.
3:
 • Ik
 • heb
 • al
 • online
 • gezocht
 • naar
 • een
 • tas,
 • maar
 • ik
 • heb
 • geen
 • tas
 • gevonden.
4:
 • Ik
 • heb
 • een
 • nieuwe
 • tas
 • nodig,
 • omdat
 • mijn
 • oude
 • tas
 • kapot
 • is
 • gegaan.
5:
 • Vandaag
 • ga
 • ik
 • een
 • nieuwe
 • tas
 • kopen,
 • als
 • de
 • tas
 • niet
 • te
 • prijzig
 • is.
Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

 • oefening naam