jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: nevenschikkend en onderschikkend voegwoord 1

Er zijn twee soorten voegwoorden, lees alles over het nevenschikkend voegwoord en het onderschikkend voegwoord in de uitleg. Je kunt ook eerst oefenen om voegwoorden in de zin te herkennen. Ook kun je oefeningen maken om hoofzinnen en bijzinnen te herkennen

Kies per voegwoord of het een nevenschikkend voegwoord of een onderschikkend voegwoord is. 

1:
 • Ik
 • ga
 • naar
 • de
 • stad
 • en
 • ik
 • koop
 • een
 • nieuwe
 • tas.
2:
 • Of
 • de
 • mooiste
 • tas
 • afgeprijsd
 • is,
 • moet
 • ik
 • nog
 • gaan
 • onderzoeken.
3:
 • Ik
 • heb
 • al
 • online
 • gezocht
 • naar
 • een
 • tas,
 • maar
 • ik
 • heb
 • geen
 • tas
 • gevonden.
4:
 • Ik
 • heb
 • een
 • nieuwe
 • tas
 • nodig,
 • omdat
 • mijn
 • oude
 • tas
 • kapot
 • is
 • gegaan.
5:
 • Vandaag
 • ga
 • ik
 • een
 • nieuwe
 • tas
 • kopen,
 • als
 • de
 • tas
 • niet
 • te
 • prijzig
 • is.
Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

 • oefening naam