jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: koppelwerkwoorden 2

In deze opdracht ga je oefen met het herkennen van koppelwerkwoorden. Lees eerst de uitleg over de koppelwerkwoorden

Hieronder staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. 

Klik per zin alle woorden aan die een koppelwerkwoord zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!


1: weten, heten, meten, vergeten

2: pakken, worden, hebben, zien

3: enthousiasmeren, googelen, lijken, bewegen

4: raken, blijven, gaan, staan

5: goochelen, schijnen, bedanken, leren

6: maken, hebben, heten, irriteren

7: bewaken, vermaken, voorkomen, bekomen

8: nemen, geven, krijgen, dunken

9: zijn, worden, blijven, typen

10: schijnen, heten, verdwalen, dunken


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam