jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: bijvoeglijk naamwoord 1

Deze taaloefening gaat over het herkennen van bijvoeglijk naamwoorden. Lees de uitleg over de woordsoort: bijvoeglijk naamwoord.

Je kunt ook eerst oefenen met lidwoorden en zelfstandig naamwoorden

Klik op de bijvoeglijk naamwoorden om ze te selecteren, ze worden dan geel. Als na controle de zin goed is, worden ze groen. 

In elke zin staat één bijvoeglijk naamwoord. Klik op de bijvoeglijk naamwoorden. 

1: De rode auto staat in de straat.

2: De grappige man loopt op straat.

3: Het mooie meisje loopt op straat.

4: Ik loop door de lange straat.

5: De gouden ring ligt op straat.

6: De leuke jongen rent door de straat.

7: De mooie bloemen groeien niet in de straat.

8: De grote auto staat in de straat.

9: Het lieve kind loopt op de stoep.

10: Mooie auto's staan in de straat.


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam