jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: bijvoeglijk naamwoord 1

Deze taaloefening gaat over het herkennen van bijvoeglijk naamwoorden. Lees de uitleg over de woordsoort: bijvoeglijk naamwoord.

Je kunt ook eerst oefenen met lidwoorden en zelfstandig naamwoorden

Klik op de bijvoeglijk naamwoorden. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen.  

1: De rode auto staat in de straat.

2: De grappige man loopt op straat.

3: Het mooie meisje loopt op straat.

4: Ik loop door de lange straat.

5: De gouden ring ligt op straat.

6: De leuke jongen rent door de straat.

7: De mooie bloemen groeien niet in de straat.

8: De grote auto staat in de straat.

9: Het lieve kind loopt op de stoep.

10: Mooie auto's staan in de straat.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam