jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: voorzetsel of scheidbaar werkwoord 10

In deze grammaticaoefening ga je het verschil leren tussen woorden die een voorzetsel zijn en woorden die een deel zijn van een scheidbaar werkwoord (voorzetselbijwoord). Klik hier voor moeilijkere oefeningen over het voorzetselbijwoord.

Klik op het gemarkeerde woord en geef aan of het een deel is van een scheidbaar werkwoord of een voorzetsel. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam