jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: voorzetsels 10

Voorzetsels leren herkennen is een onderdeel van grammatica. Een voorzetsel wordt ook wel prepositie genoemd. Lees de uitgebreide uitleg over voorzetsels. 

Als deze oefening te moeilijk is, kun je ook makkelijke oefeningen maken over voorzetsels, of je kunt opdrachten maken om voorzetsels snel te leren herkennen.

Klik op de voorzetsels. Let op: er staan meerdere voorzetsels in elke zin. Alleen als alle voorzetsels juist zijn, wordt de zin goed gerekend. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam