jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: voorzetsels eenvoudig 4

In deze oefening ga je leren om voorzetsels te herkennen. Lees eerst de uitleg over voorzetsels.

Als deze oefening te makkelijk is, kun je ook moeilijkere oefeningen maken over de voorzetsels, of je kunt opdrachten maken om voorzetsels snel te leren herkennen.

Klik alle voorzetsels aan. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam