jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: voorzetsels herkennen 1

In deze opdracht ga je leren om voorzetsels snel te herkennen. Je kunt eerst de uitleg lezen over het voorzetsel.

Je kunt ook voorzetsels in woordgroepen of zinnen oefenen.

 Klik per rijtje één woord aan dat een voorzetsel zou kunnen zijn.

1: in, thuis, de, kraan

2: werken, fietsen, op, de

3: de, het, een, naast

4: en, een, teen, onder

5: boom, achter, water, lopen

6: aan, banaan, kraan, staan

7: en, tijdens, juf, omdat

8: spin, pin, in, en

9: de, heet, haar, naar

10: koffer, reizen, na, verhaal


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam