jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: hulpwerkwoorden 1

Een hulpwerkwoord is een onderdeel van grammatica. Deze oefening gaat over het herkennen van hulpwerkwoorden. Lees de uitleg over het herkennen van hulpwerkwoorden

Klik op de hulpwerkwoorden. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen.

1: Ik heb gegeten.

2: Hij is gegaan.

3: Wij wilden gaan.

4: Ik ben geknipt.

5: De dokter had haar onderzocht.

6: Ik ben juf geworden.

7: Ik heb erg veel thee gedronken.

8: Ik heb haar opgehaald.

9: Piet is naar de stad geweest.

10: Samen zijn we in het park geweest.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam