jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: telwoorden 2

In deze oefening ga je de telwoorden leren herkennen. Lees eerst de uitleg over de telwoorden

Je kunt ook direct moeilijkere oefeningen maken over verschillende soorten telwoorden.

Klik alle telwoorden in de onderstaande zinnen aan. Alleen als je alle telwoorden gevonden hebt, is de zin goed. In de onderstaande zinnen staan hoofdtelwoorden én rangtelwoorden.


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam