jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: nevenschikkend en onderschikkend voegwoord 2

Er zijn twee soorten voegwoorden, lees alles over het nevenschikkend voegwoord en het onderschikkend voegwoord in de uitleg. Je kunt ook eerst oefenen om voegwoorden in de zin te herkennen. Ook kun je oefeningen maken om hoofzinnen en bijzinnen te herkennen

Kies per voegwoord of het een nevenschikkend voegwoord of een onderschikkend voegwoord is. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam