jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: koppelwerkwoorden 1

In deze opdracht ga je oefen met het herkennen van koppelwerkwoorden. Lees eerst de uitleg over de koppelwerkwoorden

Hieronder staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. 

Klik per zin alle woorden aan die een koppelwerkwoord zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!


1: zijn, gaan, lopen, wiebelen

2: worden, zien, kijken, ruiken

3: blijken, lijken, blijven, opeten

4: veranderen, ontleden, spellen, schijnen

5: onthouden, willen, denken, dunken

6: trouwen, voorkomen, vertrouwen, berouwen

7: bedenken, heten, vertrekken, kauwen

8: hebben, zijn, worden, willen

9: telefoneren, opnemen, kennen, lijken

10: zitten, staan, rennen, blijven


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam