jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: bijvoeglijk naamwoord 2

Deze taaloefening gaat over het herkennen van bijvoeglijk naamwoorden. Lees de uitleg over de woordsoort: bijvoeglijk naamwoord.

Je kunt ook eerst oefenen met lidwoorden en zelfstandig naamwoorden

Klik op de bijvoeglijk naamwoorden. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen.  

1: Dian schreef een keurige mail.

2: De leuke klas had een vraag over één van de zinnen.

3: De onduidelijke zin zorgde voor veel verwarring.

4: Juf Melis heeft de lastige zin toen aangepast.

5: De lieve jongen gaat naar huis.

6: Het oude huis staat op een berg.

7: De haastige automobilisten staan daar vaak in de file.

8: Die vervelende files zorgen vaak voor getoeter.

9: Haastige spoed is zelden goed.

10: Goede daden krijg je altijd terug.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam