jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: bijvoeglijk naamwoord 2

Deze taaloefening gaat over het herkennen van bijvoeglijk naamwoorden. Lees de uitleg over de woordsoort: bijvoeglijk naamwoord.

Je kunt ook eerst oefenen met lidwoorden en zelfstandig naamwoorden

Klik op de bijvoeglijk naamwoorden om ze te selecteren, ze worden dan geel. Als na controle de zin goed is, worden ze groen. 

In elke zin staat één bijvoeglijk naamwoord. Klik op de bijvoeglijk naamwoorden. 

1: Dian schreef een keurige mail.

2: De leuke klas had een vraag over één van de zinnen.

3: De onduidelijke zin zorgde voor veel verwarring.

4: Juf Melis heeft de lastige zin toen aangepast.

5: De lieve jongen gaat naar huis.

6: Het oude huis staat op een berg.

7: De haastige automobilisten staan daar vaak in de file.

8: Die vervelende files zorgen vaak voor getoeter.

9: Haastige spoed is zelden goed.

10: Goede daden krijg je altijd terug.


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam