jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Verbeter je Nederlands op jufmelis.nl

Ben je onzeker over je taal? Baal je van je spelfouten of wil je je grammatica verbeteren? Ik ben juf Melis en ik heb al meer dan 20 jaar ervaring in het onderwijs. Ik ben docent Nederlands, docent NT2, remedial teacher en taaltrainer. 

Jij kunt zelfstandig je taal verbeteren door de opdrachten te maken en de duidelijke uitleg te lezen. Natuurlijk kun je in een overzichtelijk rapport precies je voortgang bekijken. Je oefent op je eigen niveau, in je eigen tempo en op ieder gewenst moment. Er staan bijna drieduizend oefeningen online voor grammaticaspellingwerkwoordspelling en woordenschat

Start vandaag nog met het verbeteren van je taal! Oefen minimaal drie keer per week en merk na twee weken al resultaat.

Veel oefenplezier!

Groeten van Juf Melis

Abonnementen

Wil jij alle oefeningen maken? Neem een abonnement en krijg toegang tot alle oefeningen. In je persoonlijke rapport kun je al je scores bekijken. 


abonnement RT-abonnement klasabonnement schoolabonnement
  € 15,- voor een jaar € 53,- voor een jaar € 82,- voor een jaar € 2,50 per leerling/jaar
persoonlijk voor 10 leerlingen voor een hele klas voor een hele school
oefeningen 2747 oefeningen 2747 oefeningen 2747 oefeningen 2747 oefeningen
duidelijke uitleg
oefenen in eigen tempo
scores worden bijgehouden
rapport inzien
foutenoverzicht inzien
huiswerk opgeven
differentiëren
stopt automatisch
  direct bestellen direct bestellen direct bestellen direct bestellen
  meer informatie meer informatie meer informatie meer informatie

Gratis oefenen: 255 oefeningen

Maak de gratis taaloefeningen! Start direct met het verbeteren van je Nederlands. 

gratis taaloefeningen

Nederlands als tweede taal op jufnt2.nl

Op jufnt2.nl staan allerlei opdrachten met uitleg speciaal voor iedereen met Nederlands als tweede taal (NT2). 

leer Nederlands op jufnt2.nl

Volgende oefening

  • oefening naam