jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Informatie over het schoolabonnement


Met alle leerlingen een jaar lang oefenen op jufmelis.nl? Dat kan vanaf 100 leerlingen met een schoolabonnement. Toch liever met één klas oefenen? Dat kan met het klasabonnement.

Vanaf 100 leerlingen kun je kiezen voor een schoolabonnement, je betaalt dan per leerling en dat is vrijwel altijd goedkoper. Je krijgt dan een abonnement op maat. Voor € 2,50 per leerling oefenen de leerlingen, studenten, cursisten een jaar lang op jufmelis.nl. Een abonnement stopt vanzelf na een jaar. Als het abonnement bijna afgelopen is, sturen we twee herinneringsmailtjes zodat je op tijd een nieuw abonnement kunt regelen. Voor een schoolabonnement kun je rechtstreeks contact opnemen via juf@jufmelis.nl. Voor het aanmaken van het schoolabonnemen hebben wij de volgende gegevens nodig per klas: naam van de klas, naam docent, mailadres docent en het aantal leerlingen in die klas. Wij maken alles dan in orde zodat je direct kunt starten.


Het abonnement

De leerlingen krijgen toegang via een prepaidcode en kunnen dan direct zelfstandig aan de slag met alle oefeningen en de korte en duidelijke uitleg. In het persoonlijke rapport kunnen de leerlingen zelf zien wat ze hebben gemaakt en wat de behaalde score is (in kleur en percentage). De verschillende scores zijn overzichtelijk weergegeven in cirkeldiagrammen.

De docent kan per leerling of per groep huiswerk opgeven. Ook kan hij of zij in het overzicht zien welke opdrachten en fouten er zijn gemaakt. Als docent kun je ook precies zien wanneer en hoe lang er is geoefend.

Jufmelis.nl kan ingezet worden als lesmateriaal naast de methode in de les. De docent kan opdrachten klaarzetten om bepaalde lesstof extra te oefenen. De website is ook perfect in te zetten om te differentiëren in de klas door extra materiaal klaar te zetten voor bijvoorbeeld de snelle leerlingen of de zwakkere leerlingen. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag op elke plek, op ieder moment én in hun eigen tempo. 

Toch liever oefenen op jufnt2.nl? Dat kan, je kunt dezelfde inloggegevens gebruiken. 


Jufmelis.nl op jouw school

Vragen over hoe jufmelis.nl kan werken op jouw school? Neem contact op met juf@jufmelis.nl en ik help je graag. Zo kan jufmelis.nl niet alleen ingezet worden naast de methode als extra oefenmateriaal, maar je kunt ook met de oefeningen aan de slag in een bijlesgroepje of in een opvanguur. Denk voor jufmelis.nl ook aan extra oefening als voorbereiding op de les of als extra herhaling (preteaching en reteaching) of juist moeilijke oefeningen voor de leerling die zich anders verveelt.

Toch liever een abonnement voor één klas: Sluit nu het abonnement af en ga direct aan de slag!

Jufnt2.nl

Wist je dat je met de inloggegevens van jufmelis.nl ook gebruik kunt maken van jufnt2.nl? Jufnt2.nl is speciaal voor iedereen met Nederlands als tweede taal. Er kunnen allerlei NT2-oefeningen worden gemaakt. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld één leerling of een groepje leerlingen op jufnt2.nl te laten oefenen. Uiteraard kun je altijd weer overstappen naar jufmelis.nl met dezelfde inloggegevens. 

Wat krijg je precies?

Na ontvangst van de betaling krijg je een jaarabonnement op jufmelis.nl. Met een prepaidcode krijgen de leerlingen toegang tot het abonnement. Ik zet even op een rijtje wat je dan allemaal krijgt.

 • Je krijgt een héél jaar toegang tot jufmelis.nl voor een hele klas, daarna stopt het abonnement automatisch.
 • De leerlingen krijgen toegang tot alle oefeningen en heldere, duidelijke uitleg.
 • Al de scores, de oefentijd en de gemaakte fouten worden bijgehouden in het klasoverzicht.
 • De leerling kan zelf alles bekijken in het persoonlijke rapport.
 • Als docent kun je precies aangeven wat er gemaakt moet worden (per klas of per leerling).
 • Er verschijnen voortdurend nieuwe oefeningen.
 • In overzichtelijke cirkeldiagrammen kan de leerlingen precies zien waar hij/zij nog moeite mee heeft.
 • Een abonnement op jufmelis.nl geeft met dezelfde inloggegevens ook toegang tot jufnt2.nl (en er kan op ieder moment worden gewisseld indien nodig).

   Mail direct naar juf@jufmelis.nl en sluit het schoolabonnement af.

  Voordelen van een abonnement op jufmelis.nl

  • toegang tot alle oefeningen
  • korte, duidelijke uitleg bij de oefeningen
  • alle scores worden overzichtelijk bijgehouden
  • oefenen op ieder moment
  • leren in eigen tempo
  • oefenen op eigen niveau
  • oefenen op computer, tablet of telefoon
  • leren wat jij ze wilt leren
  • inzetbaar naast elke methode
  • voor differentiatie, gepersonaliseerd leren, preteaching, reteaching, etc.

  Veelgestelde vragen

  • Stopt een jaarabonnement automatisch?
   • Ja, het abonnement stopt automatisch, daar hoef je niets voor te doen. Voordat je abonnement stopt, krijg je twee herinneringsmails.
  • Kan ik het wachtwoord wijzigen op jufmelis.nl?
   • Ja, je kunt een wachtwoord van een leerling niet zien, maar wel wijzigen. Als je een wachtwoord van een leerling wilt wijzigen dan kan dat in het 'klasoverzicht'. Een leerling kan ook zelf zijn/haar wachtwoord wijzigen via ‘wachtwoord vergeten’ in het inlogvenster.
  • Ik wil graag een e-mailadres aanpassen, kan dat?
   • Natuurlijk. Je kunt alle e-mailadressen aanpassen in het klasoverzicht in het persoonlijke rapport van de leerling (klik hiervoor op de naam).
  • Kan ik bekijken welke fouten leerlingen hebben gemaakt op jufmelis.nl?
   • Ja, dat kan door bij ‘klasoverzicht’ op een gemaakte oefening te klikken bij de betreffende leerling. Je kunt dan precies bekijken wat er goed en fout is gedaan.
  • Mag een leerling een oefening meer dan één keer maken op jufmelis.nl?
   • Ja, oefening mogen meerdere keren worden gemaakt. 
  • Ik heb een abonnement op jufmelis.nl, maar ik wil leerlingen graag laten oefenen op jufnt2.nl, wat moet ik doen?
   • Je kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als voor jufmelis.nl. 
  • Ik heb vragen over het inzetten van jufmelis.nl of jufnt2.nl op onze school.
   • Er zijn allerlei mogelijkheden om jufmelis.nl in te zetten op school. Neem contact op met juf@jufmelis.nl. Ik help je graag.
  • Wat moet ik doen als ik een schoolabonnement wil aanvragen?
   • Mail naar juf@jufmelis.nl voor een schoolabonnement. Ik heb de volgende gegevens nodig per klas: naam klas, aantal leerlingen in die klas, naam docent, mailadres docent. Ook heb ik natuurlijk de gegevens van de school nodig voor de facturatie. 
  • Kan ik direct starten als ik een schoolabonnement heb besteld?
   • Als ik alle gegevens heb gekregen, dan kun je meestal de volgende dag al starten. 

  Nog andere vragen? Mail naar juf@jufmelis.nl.


  Volgende oefening

  • oefening naam