jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Abonnementen


Je kunt een abonnement aanmaken op jufmelis.nl. Met dat abonnement kun je altijd inloggen op jufmelis.nl en je kunt alle oefeningen maken. Alle scores worden dan voortaan bijgehouden. Er zijn drie verschillende soorten abonnementen:


Een persoonlijk abonnement

Het persoonlijke abonnement (voor één persoon) kan iedereen aanmaken. Het is vooral leuk en erg handig dat alles wordt bijgehouden, zo kun je precies zien welke score je hebt behaald. Ook kun je precies zien hoe lang je hebt geoefend. In je rapport kun je ook bekijken welke oefeningen wel en welke nog niet zo goed zijn gegaan. Als je niet tevreden met de behaalde score, dan kun je het later altijd nog een keer proberen! Klik hier voor prijzen en meer informatie over het persoonlijk abonnement.


Een klasabonnement

Het klasabonnement is vooral bedoeld voor docenten of cursusleiders. Met het klasabonnement kun je al je leerlingen of cursisten volgen. Voor de docent is dit handig en voor de leerlingen is het leuker. Als je een klasabonnement hebt besteld, krijgen de leerlingen de prepaidcode. Met die code kunnen de leerlingen een account aanmaken. De volgende keer kunnen ze dan heel eenvoudig met hun eigen wachtwoord inloggen. Als docent krijg je per klas en per leerling een overzicht. Je kunt dus precies zien wat er gedaan is en welke fouten zijn gemaakt. Ook kan een docent huiswerk opgeven op jufmelis.nl en precies zien welke leerlingen dat hebben gemaakt. Klik hier voor prijzen en meer informatie over het klasabonnement.


Een schoolabonnement

Een schoolabonnement kun je afsluiten vanaf 100 leerlingen. Je betaalt dan per leerling in plaats van per klas en dat is meestal veel goedkoper. Een schoolabonnement is precies op maat voor jouw school. Klik hier voor meer informatie over het schoolabonnement of mail voor meer informatie naar juf@jufmelis.nl


Een RT-abonnement

Een RT-abonnement is speciaal gemaakt voor remedial teachers of docenten van kleine taalklasjes of bijvoorbeeld taalmaatjes. Een RT-abonnement werkt hetzelfde als een klasabonnement, maar dan geeft een RT-abonnement toegang voor tien leerlingen in plaats van een hele klas. Klik hier voor prijzen en meer informatie over het RT-abonnement. 


Prepaidcode

De prepaidcode is de code die alle leerlingen kunnen gebruiken om hun eigen abonnement aan te maken. Ze krijgen per klas dezelfde prepaidcode van hun docent. Ze maken het abonnement aan met hun eigen e-mailadres en een wachtwoord dat ze zelf bedenken. Het e-mailadres wordt eventueel gebruikt als de leerling zijn of haar wachtwoord is vergeten. Als een leerling geen eigen e-mailadres heeft, dan kan ook de voornaam+achternaam (eventueel met toevoeging van cijfers) als e-mailadres worden ingevuld. Het nadeel is dan wel dat er geen wachtwoord gemaild kan worden. 

Een docent kan een wachtwoord niet bekijken, maar wel aanpassen. Ook kan een docent eventueel een e-mailadres van een leerling aanpassen als er bijvoorbeeld een typefout is gemaakt. 


Bestel nu een abonnement en start vandaag!


Volgende oefening

  • oefening naam