jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Abonnementen


Je kunt een abonnement aanmaken op jufmelis.nl. Met dat abonnement kun je altijd inloggen op jufmelis.nl. Alle scores worden dan voortaan bijgehouden. Er zijn twee verschillende soorten abonnementen:


Een persoonlijk abonnement

Het persoonlijke abonnement (voor één persoon) kan iedereen aanmaken. Het is vooral leuk dat alles wordt bijgehouden, zo kun je precies zien welke score je hebt behaald. De score staat in je rapport en naast de oefening. En als je niet tevreden met de behaalde score, dan kun je het later nogmaals proberen!
De kosten van dit abonnement zijn € 9,- per jaar.
Klik hier voor meer informatie over het persoonlijk abonnement.


Een klasabonnement

Het klasabonnement is vooral bedoeld voor docenten of remedial teachers. Met het klasabonnement kun je al je leerlingen volgen. Voor jou is het handig en voor de leerlingen is het leuker. Als je een klasabonnement hebt aangevraagd, geef je alle leerlingen de prepaidcode. Met die code kunnen de leerlingen een account aanmaken. De volgende keer kunnen ze dan heel eenvoudig met hun eigen wachtwoord inloggen. Als docent krijg je per klas en per leerling een overzicht. Je kunt dus precies zien wie wat wel of niet gedaan heeft en welke scores zijn behaald.
De kosten van dit abonnement zijn € 53,- per klas per jaar.
Klik hier voor meer informatie over het klasabonnement.


Prepaidcode

De prepaidcode is de code die alle leerlingen kunnen gebruiken om hun eigen abonnement aan te maken. Ze krijgen per klas dezelfde prepaidcode van hun docent. Ze maken het abonnement aan met hun eigen mailadres en een wachtwoord dat ze zelf bedenken. Het mailadres wordt eventueel gebruikt als de leerling zijn of haar wachtwoord is vergeten. Als een leerling geen eigen mailadres heeft, dan kan ook de voornaam+achternaam (eventueel met toevoeging van cijfers) als mailadres worden ingevuld. Het nadeel is dan wel dat er geen wachtwoord gemaild kan worden.


Maak direct aan abonnement aan!


Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.