jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Informatie over het klasabonnement


Met een klasabonnement op jufmelis.nl kun je een hele klas een jaar laten oefenen op jufmelis.nl. Het abonnement kost € 82,- voor een heel jaar en stopt automatisch na afloop van de twaalf maanden. Vanaf 100 leerlingen kun je ook kiezen voor een schoolabonnement.

Op jufmelis.nl kunnen de leerlingen of cursisten zelfstandig aan de slag met alle oefeningen. Bij de oefeningen staat korte en duidelijke uitleg. In hun rapport kunnen de leerlingen zelf hun voortgang bekijken.

De docent kan per leerling of per groep huiswerk opgeven. Ook kan hij of zij in het overzicht zien wat de leerling precies heeft gedaan, welke fouten er zijn gemaakt, hoe lang er is geoefend en welke opdrachten zijn gemaakt. 

Jufmelis.nl kan ingezet worden als lesmateriaal naast de methode in de les. De docent kan opdrachten klaarzetten om bepaalde lesstof extra te oefenen. De website is perfect in te zetten om te differentiëren in de klas door extra materiaal klaar te zetten voor bijvoorbeeld de snelle leerlingen of de zwakkere leerlingen. De leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag op ieder moment én in hun eigen tempo. Wil je meer weten over hoe je jufmelis.nl kan inzetten in de klas? Mail naar juf@jufmelis.nl en ik help je graag.

 Sluit nu het abonnement af en ga direct aan de slag!

 

Wat krijg je precies?

Na ontvangst van de betaling van € 82,- krijg je een jaarabonnement op jufmelis.nl. Met een prepaidcode krijgen de leerlingen toegang tot het abonnement. De docent kan de leerlingen in de docentomgeving ook zelf invoeren. 

Wat krijg je allemaal bij een klasabonnement op jufmelis.nl?

 • Je krijgt een héél jaar toegang tot jufmelis.nl voor een hele klas, daarna stopt het abonnement automatisch.
 • De leerlingen krijgen toegang tot alle oefeningen en heldere, duidelijke uitleg.
 • Al de scores, de oefentijd en de gemaakte fouten worden bijgehouden.
 • De leerling kan zelf alles bekijken in het persoonlijke rapport.
 • Als docent kun je precies aangeven wat er gemaakt moet worden door huiswerk op te geven.
 • Ieder jaar komen er weer heel veel nieuwe oefeningen online.  

Bestel nu het abonnement.


Voordelen van een abonnement op jufmelis.nl

 • toegang tot alle oefeningen
 • korte, duidelijke uitleg bij de oefeningen
 • alle scores worden overzichtelijk bijgehouden
 • oefenen op ieder moment
 • leren in eigen tempo
 • oefenen op eigen niveau
 • oefenen op computer, tablet of telefoon
 • leren wat jij ze wilt leren
 • inzetbaar naast elke methode

Bestel nu het abonnement.


Veelgestelde vragen

 • Stopt een jaarabonnement automatisch?
  • Ja, het abonnement stopt automatisch, daar hoef je niets voor te doen. Voordat je abonnement stopt, krijg je twee herinneringsmails.
 • Ik wil jufmelis.nl inzetten voor meerdere klassen op één school, kan dat?
 • Kan ik het wachtwoord wijzigen?
  • Ja, je kunt een wachtwoord van een leerling niet zien, maar wel wijzigen. Als je een wachtwoord van een leerling wilt wijzigen dan kan dat in het 'klasoverzicht'. 
 • Ik wil graag een e-mailadres aanpassen, kan dat?
  • Natuurlijk. Je kunt alle e-mailadressen aanpassen door op een naam te klikken in het ‘klasoverzicht’.
 • Kan ik bekijken welke fouten leerlingen hebben gemaakt?
  • Ja, dat kan door bij ‘klasoverzicht’ op een gemaakte oefening te klikken bij de betreffende leerling. Je kunt dan precies bekijken wat er goed en fout is gedaan.
 • Mag een leerling een oefening meer dan één keer maken?
  •  Ja, oefening mogen meerdere keren worden gemaakt. 
 • Ik heb een abonnement op jufmelis.nl, maar ik wil leerlingen graag laten oefenen op jufnt2.nl, wat moet ik doen?
  •  Je kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als voor jufmelis.nl. 


Bestel nu het abonnement.


Volgende oefening

 • oefening naam