jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.

U kunt een abonnement aanmaken. Met dat abonnement kunt u een jaar lang inloggen op jufmelis.nl. Uw scores worden dan voortaan bijgehouden en u kunt precies zien welke fouten er zijn gemaakt. U kunt kiezen uit een gewoon abonnement (voor één persoon) of een klasabonnement.


Vanaf 100 leerlingen hebben wij speciale schoolabonnementen. Neem hiervoor contact op via juf@jufmelis.nl.


Kies abonnement:

Stap 1 van 4.

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.