jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

Over jufmelis.nl


Ik ben juf Melis, welkom op mijn website! Jufmelis.nl is gestart in maart 2008. Eerst kwamen alleen mijn eigen leerlingen op de site oefenen, maar inmiddels komen er heel veel bezoekers uit alle hoeken van Nederland en zelfs uit het buitenland! In de onderstaande strip kun je zien hoe het ontstaan van jufmelis.nl precies is gegaan.


strip ontstaan jufmelis.nl


Ik merkte in mijn lessen Nederlands dat het oefenen van bijvoorbeeld de werkwoordspelling of de grammatica soms saai of tijdrovend kan zijn. Ik wilde graag het trainen van spelling, werkwoordspelling, grammatica, woordenschat en ontleden makkelijker, sneller en leuker maken. Toen is het idee van jufmelis.nl ontstaan. Samen met mijn man (een computerprogrammeur) werk ik nu al al jaren aan jufmelis.nl. Ik zorg voor alle oefeningen en uitleg en mijn man zorgt voor alle technische ondersteuning van de website. Sinds kort is er ook een speciale site voor iedereen die Nederlands als tweede taal leert. Op jufnt2.nl staan alle opdrachten voor NT2'ers.  


Dagelijks werk ik met veel plezier aan nieuw materiaal voor op de website. Als je op de hoogte gehouden wilt worden van het laatste nieuws, kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief, jufmelis.nl  volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn.


Volgende oefening

  • oefening naam