jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Informatie over persoonlijk abonnement


Een abonnement voor één persoon kost € 9,- euro per jaar. Hieronder kunt u precies lezen wat een abonnement voor één persoon inhoudt.

Maak direct een persoonlijk abonnement aan!

Inloggen

Vanaf het moment dat u een abonnement aanmaakt op jufmelis.nl kunt u inloggen en vanaf het moment dat de betaling binnen is, kunt u echt aan de slag op jufmelis.nl. Doordat u ingelogd bent, kan jufmelis.nl alles bijhouden. Jufmelis.nl onthoudt alles, ook als u een week later weer verder gaat met oefenen.

inloggen bij jufmelis.nl

Mijn rapport

Met een abonnement op jufmelis.nl kunt u altijd inloggen op jufmelis.nl. Alles wat u op de site doet, wordt bijgehouden. U kunt dus precies zien hoe lang u heeft geoefend, welke oefeningen u allemaal heeft gemaakt en u kunt zelfs zien wat u precies fout heeft gedaan. Dit staat allemaal in "mijn rapport".

Persoonlijk rapport overzicht Per oefening worden de scores getoond

Mijn gegevens

Bij "mijn gegevens" kunt u uw gegevens zien en kunt u eventueel uw e-mailadres of uw wachtwoord wijzigen. Natuurlijk kunt u ook via uw e-mailadres uw wachtwoord wijzigen. U klikt dan op ‘wachtwoord vergeten’ als u gaat inloggen.

Uw profielgegevens ziet u bij mijn gegevens

Het foutenoverzicht

Als u precies wilt zien wat u eerder fout heeft gedaan, kunt u dat zien in het foutenoverzicht. Dit doet u door in uw rapport op een score te klikken.

U kunt precies zien welke fouten u gemaakt heeft.

Maak direct een persoonlijk abonnement aan!


Klasabonnement

Jufmelis.nl heeft ook de mogelijkheid voor een klasabonnement. Klik hier voor informatie over het jufmelis.nl klasabonnement.Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!
Voor maar € 9,- per jaar leer je alles over de Nederlandse spelling en grammatica. Bestel nu!

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.