jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

Op jufmelis.nl staan tijdelijk extra gratis oefeningen online, dat betekent dat er 350 oefeningen gratis gemaakt en nagekeken kunnen worden.


Geselecteerde abonnement: RT-abonnement (10 personen, 12 maanden) € 28.- per jaar.
Reeds een account Heeft u reeds een account? log dan hier eerst in.
Nieuw account aanmaken:
E-mail:
E-mail herhalen:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Wachtwoord:
Wachtwoord (herhalen):
Klik hier voor de algemene voorwaarden of Download de algemene voorwaarden
stap 2 van 4

Copyright © Juf Melis B.V. 2008-2020. Alle rechten voorbehouden.