jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: voorzetsel of scheidbaar werkwoord 9

In deze grammaticaoefening ga je het verschil leren tussen woorden die een voorzetsel zijn en woorden die een deel zijn van een scheidbaar werkwoord (voorzetselbijwoord). Klik hier voor moeilijkere oefeningen over het voorzetselbijwoord.

Klik op het gemarkeerde woord en geef aan of het een deel is van een scheidbaar werkwoord of een voorzetsel. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam