jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: bijwoord 1

Wat is een bijwoord? Je gaat in deze oefening en de komende oefeningen de bijwoorden leren herkennen. Het is erg belangrijk dat je eerst de uitleg over het bijwoord bestudeert

Klik op het bijwoord. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen. 

1: Ga naar rechts!

2: Ik ga nu.

3: Soms fiets ik.

4: Ik ren niet.

5: Waar ben je?

6: Wanneer kom je?

7: Hoe rijd jij?

8: Plotseling bewoog hij.

9: Kom gauw!

10: Ik ga toch.


Voor € 15,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam