jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: wederkerend voornaamwoord 2

Deze opdracht gaat over het wederkerende voornaamwoord. Lees de uitleg over het wederkerend voornaamwoord

Je kunt ook oefenen met wederkerende werkwoorden of je kunt oefenen met het invullen van de wederkerende voornaamwoorden

Klik op de wederkerende voornaamwoorden. 

1: Jullie vervelen je toch ook niet vaak, of wel?

2: Jij verveelt je vaak op zondag, toch?

3: Wij verslikken ons nooit.

4: Hij verveelt zich nooit.

5: Maurice verslikt zich vaker in zijn lunch.

6: Wij vervelen ons best vaak.

7: Karel en Henk vervelen zich tijdens de natuurkundeles.

8: Ik verslik me in mijn boterham.

9: Jij verslikt je wel erg vaak in je boterham.

10: Ik verveel me te pletter tijdens de lessen Duits.


Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam