jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

1: Jullie vervelen je toch ook niet vaak, of wel?

2: Jij verveelt je vaak op zondag, toch?

3: Wij verslikken ons nooit.

4: Hij verveelt zich nooit.

5: Maurice verslikt zich vaker in zijn lunch.

6: Wij vervelen ons best vaak.

7: Karel en Henk vervelen zich tijdens de natuurkundeles.

8: Ik verslik me in mijn boterham.

9: Jij verslikt je wel erg vaak in je boterham.

10: Ik verveel me te pletter tijdens de lessen Duits.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam