jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: voorzetsels herkennen 6

In deze opdracht ga je leren om voorzetsels snel te herkennen. Je kunt eerst de uitleg lezen over het voorzetsel.

Je kunt ook voorzetsels in woordgroepen of zinnen oefenen.

 Klik per rijtje één woord aan dat een voorzetsel zou kunnen zijn.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam