jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: bijwoord 7

Wat is het verschil tussen een bijwoord en een bijvoeglijk naamwoord? Je gaat in deze oefening de bijwoorden leren herkennen. Het is erg belangrijk dat je eerst de uitleg over het bijwoord bestudeert

Let goed op dat je niet per ongeluk een bijvoeglijk naamwoord selecteert. 

Klik op de bijwoorden. Pas als je alle bijwoorden hebt gevonden, is de zin goed.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam