jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: vragend voornaamwoord 2

Wat is een vragend voornaamwoord? Lees eerst de uitleg over vragende voornaamwoorden.

Klik op de de vragende voornaamwoorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Wie gaat morgen onze konijnen eten geven?

2: Wat zijn de kosten van dit pakket?

3: Wie heeft het hoogste cijfer voor Nederlands?

4: Wie gaat als eerste zijn spreekbeurt houden?

5: Welke winkel heeft de mooiste kleren?

6: Wat voor test krijgen we morgen?

7: Weet jij wat de voordelen van leren op de computer zijn?

8: Wat ga jij doen om je cijfers op te halen?

9: Hoe weet ik welk busstation ik moet hebben?

10: Ik wil weten wie dat heeft gedaan!


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam