jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: aanwijzend voornaamwoord 2

In deze oefening leer je een aanwijzend voornaamwoord herkennen. Lees eerst de uitleg over aanwijzende voornaamwoorden.

Je kunt ook oefeningen maken om aanwijzende voornaamwoorden in te vullen

Kun jij de aanwijzend voornaamwoorden vinden? Klik ze aan om ze te selecteren. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen.

1: Ik vind deze opdracht niet moeilijk.

2: Niet iedereen heeft naar Lingo gekeken op die avond.

3: Uiteraard is dat programma nog te bekijken op internet.

4: Dat lieve meisje is erg vrolijk.

5: Ik heb het boek Chatrooms gelezen, dat boek is geschreven door Helen Vreeswijk.

6: Dit boek is erg mooi en waarschuwt veel jongens en meiden.

7: Die schrijfster heeft meer boeken geschreven.

8: Deze week ga ik een ander boek lezen.

9: Ik ga Sproetenliefde lezen, Maren Stoffels is de schrijfster van dat boek.

10: Iemand had mij het boek aangeraden, die leerling had het zelf ook gelezen.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam