jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: prepositie moeilijk 1

In deze oefening staan allerlei woorden die op preposities ofwel voorzetsels lijken. Er staan voorzetselbijwoorden, achterzetsels en voorzetsels in de zinnen. Lees eerst de uitleg van de preposities, voorzetselbijwoorden en achterzetsels. 

Klik alleen de preposities aan in de zinnen. Per zin staat er minimaal één prepositie in. De zin wordt alleen goed gerekend als je niet te veel en niet te weinig woorden hebt aangeklikt.


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam