jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: voorzetsels eenvoudig 1

In deze oefening ga je leren om voorzetsels te herkennen. Lees eerst de uitleg over voorzetsels.

Als deze oefening te makkelijk is, kun je ook moeilijkere oefeningen maken over de voorzetsels, of je kunt opdrachten maken om voorzetsels snel te leren herkennen.

Klik alle voorzetsels aan. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen. 

1: in de kooi

2: op de kooi

3: naast de kooi

4: achter de kooi

5: onder de kooi

6: in de kast

7: op de kast

8: voor de kast

9: achter het huis

10: in het hooi


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam