jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: hoofdtelwoord of rangtelwoord 1

In deze opdracht staan alle soorten telwoorden.

Klik hier voor eenvoudige opdrachten over telwoorden.

Kies per telwoord wat voor soort telwoord het is. Je kunt kiezen uit: bepaald hoofdtelwoord, onbepaald hoofdtelwoord, bepaald rangtelwoord of onbepaald rangtelwoord.


1:
 • Je
 • gaat
 • de
 • derde
 • straat
 • links
 • en
 • dan
 • de
 • vierde
 • straat
 • rechts.
2:
 • Wil
 • jij
 • even
 • de
 • tweede
 • tafel
 • aan
 • de
 • rechterkant
 • schoonmaken?
3:
 • Drie
 • cursisten
 • zijn
 • te
 • laat
 • en
 • twee
 • cursisten
 • zijn
 • ziek.
4:
 • Wil
 • jij
 • aan
 • de
 • middelste
 • tafel
 • plaatsnemen?
5:
 • Ik
 • heb
 • veel
 • knikkers,
 • ik
 • heb
 • er
 • namelijk
 • honderdtweeĆ«nvijftig
 • .
Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

 • oefening naam