jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: aanwijzend voornaamwoord 1

In deze oefening leer je een aanwijzend voornaamwoord herkennen. Lees eerst de uitleg over aanwijzende voornaamwoorden.

Je kunt ook oefeningen maken om aanwijzende voornaamwoorden in te vullen

Kun jij de aanwijzend voornaamwoorden vinden? Klik ze aan om ze te selecteren. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen.

1: die jongen

2: dat meisje

3: deze leerling

4: die leraar

5: dit blad

6: die leuke meid

7: dat leuke boek

8: die lastige test

9: deze leuke foto

10: dat prachtige verhaal


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam