jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: persoonlijk voornaamwoord 1

Wat is een persoonlijk voornaamwoord? Lees de uitleg over het persoonlijk voornaamwoord. Het is handig om ook de oefeningen te maken over het bezittelijk voornaamwoord

Klik op de persoonlijk voornaamwoorden. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen.

1: Ik ben juf Melis.

2: Hij is Hans.

3: Wij maken jufmelis.nl.

4: Jij oefent.

5: Zij oefent ook.

6: Hij maakt ook opdrachten.

7: Wilt u dat weten?

8: Bezoek ons op jufmelis.nl!

9: Jullie worden steeds beter.

10: De juf zegt dat ook tegen hen.


Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam