jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: vragend voornaamwoord 1

Wat is een vragend voornaamwoord? Lees eerst de uitleg over vragende voornaamwoorden.

Klik op de de vragende voornaamwoorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Wie gaat er mee?

2: Wat ga jij doen?

3: Welke leerlingen gaan naar Parijs?

4: Welk boek vind jij leuk?

5: Wat voor kleren trek je morgen aan?

6: Wat voor jongen is dat?

7: Wie gaat dat betalen?

8: Wat voor antwoord had jij op vraag 3?

9: Welke jongen bedoel je?

10: Welk spel ga je doen?


Maak alle oefeningen voor € 15,- per jaar. Bestel nu!

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam