jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: telwoorden 1

In deze oefening ga je de telwoorden leren herkennen. Lees eerst de uitleg over de telwoorden

Je kunt ook direct moeilijkere oefeningen maken over verschillende soorten telwoorden.

Klik alle telwoorden in de onderstaande zinnen aan. Alleen als je alle telwoorden gevonden hebt, is de zin goed. In de onderstaande zinnen staan hoofdtelwoorden én rangtelwoorden.


1: Dimphy heeft vier kleinkinderen.

2: Als je één paaseitje pakt, volgen er meestal nog drie.

3: Het vierde paasei begint vaak al minder lekker te worden.

4: Als lunch eet ik graag twee eieren.

5: Eén, twee, drie, vier hoedje van papier.


Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen
Score
0%

Volgende oefening

  • oefening naam