jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: koppelwerkwoorden 9

In deze opdracht ga je oefen met het herkennen van koppelwerkwoorden. Lees eerst de uitleg over de koppelwerkwoorden

Hieronder staan steeds rijtjes van vier werkwoorden/ werkwoordsvormen. 

Klik per zin alle woorden aan die een koppelwerkwoord zouden kunnen zijn. Let op: het rijtje wordt pas goed gerekend als je ze allemaal hebt gevonden!


Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Ben jij onzeker over je taal? Verbeter je spelling en grammatica voor maar € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam