jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: achterzetsel 10

Er is nog een woordsoort die op een voorzetsel lijkt, namelijk het achterzetsel. Lees hier de uitleg over het achterzetsel. In deze opdracht ga je achterzetsels leren herkennen in zinnen. Maak eventueel eerst de andere opdrachten over voorzetsels of over het voorzetselbijwoord.

Kies bij de gemarkeerde werkwoorden voor voorzetsel, achterzetsel of voorzetselbijwoord.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam