jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: bijwoord 3

Wat is een bijwoord? Je gaat in deze oefening en de komende oefeningen de bijwoorden leren herkennen. Het is erg belangrijk dat je eerst de uitleg over het bijwoord bestudeert

Klik op de bijwoorden. Pas als je alle bijwoorden hebt gevonden, is de zin goed.

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Verbeter je spelling, werkwoordspelling en grammatica voor € 15,- per jaar. 

Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam