jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

inloggen

woordsoorten: persoonlijk voornaamwoord 10

Deze oefening over het persoonlijk voornaamwoord is extra moeilijk. Als je deze opdracht nog te moeilijk vindt, dan kun je eerst een makkelijkere opdracht over het persoonlijk voornaamwoord maken. 

Pas als je alles goed hebt, worden de woorden groen. Let op: je mag dus ook geen woorden te veel aanklikken. 

Klik op de persoonlijk voornaamwoorden. 

Afgesloten oefening.

Deze oefening is afgesloten. Log in om de oefening te kunnen maken of neem een jaarabonnement.

Voor € 14,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu!
Inloggen

Volgende oefening

  • oefening naam