jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Persoonlijk voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de woorden om ze te selecteren. Ze worden dan geel. Als na controle de hele zin goed is, worden ze groen.

1: Ik ben juf Melis.

2: Hij is dat niet.

3: Jij bent grappig.

4: Je bent chagrijnig.

5: Piet houdt van haar.

6: Jullie smakken.

7: Ze gaan.

8: Marietje gaat met hen mee.

9: Tom geeft het boek aan hen.

10: U moet even wachten.

Uitleg over: Persoonlijk voornaamwoord (pronomen personale)
volgende oefening:
Persoonlijk voornaamwoord 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2017. Alle rechten voorbehouden.