jufmelis.nl

Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen

woordsoorten: Persoonlijk voornaamwoord 1

Score

0%


Klik op de persoonlijk voornaamwoorden. Pas als je alles goed hebt, worden alle woorden groen. Lees eventueel de uitleg over het persoonlijk voornaamwoord

1: Ik ben juf Melis.

2: Hij is Hans.

3: Wij maken jufmelis.nl.

4: Jij oefent.

5: Zij oefent ook.

6: Hij maakt ook opdrachten.

7: Wilt u dat weten?

8: Bezoek ons op jufmelis.nl!

9: Jullie worden steeds beter.

10: De juf zegt dat ook tegen hen.

Uitleg over: Persoonlijk voornaamwoord (pronomen personale)
volgende oefening:
Persoonlijk voornaamwoord 2

Oefeningen:

Lidwoorden

Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord

Voorzetsels

Werkwoorden

Zelfstandige Werkwoorden

Hulpwerkwoorden

Koppelwerkwoorden

Persoonlijk voornaamwoord

Bezittelijk voornaamwoord

Wederkerend voornaamwoord

Wederkerig voornaamwoord

Vragend voornaamwoord

Aanwijzend Voornaamwoord

Betrekkelijk Voornaamwoord

Onbepaald Voornaamwoord

Bijwoord

Uitleg:

Copyright © jufmelis.nl 2008-2019. Alle rechten voorbehouden.